Informatie Gooisch Bierfestival 2021

Ook dit jaar hebben we het nog even te doen met de coronamaatregelen zoals Den Haag ze heeft geformuleerd, de meest actuele vindt je hier.

Hoe het #GBF21 werkt:

• Je koopt online een entreeticket voor het middag- en/of het avondtijdslot van het Gooisch Bierfestival 2021 (via deze link)
•  Je toegangsbewijs ontvang je als PDF in de mail, check ook je spam-map als je denkt dat je ‘m niet ontvangen hebt.
•  Een ticket kost €20, daarvoor krijg je toegang, een eigen bierglas, 8 munten en het programmaboekje met taplijst.

• Je kiest voor een van de tijdssloten, of voor allebei  🙂
• Het middagtijdslot is van 13:30-16:30, het avondtijdslot is van 17:00-20:00.
• Bij de entree zijn we verplicht te vragen of je gezond bent en controleren we je leeftijd
• Voor wat betreft de coronamaatregelen: op het festivalterrein hanteren we de 1,5m-afstand-afspraak
• Eén munt kost €1,50 en de bieren kosten tussen de 2 en de 4 munten.
• Tussen de tijdssloten door worden de tafels en banken schoongemaakt door onze vrijwilligers.
Ook als je een ticket voor de middag èn de avond hebt ga je even van het festivalterrein af om de vrijwilligers de ruimte voor de schoonmaak te geven.
• Je moet minimaal 18 jaar zijn om bier te kunnen bestellen. Laat ZELF je ID zien als je bestelt.
Tot 15 jaar kunnen gratis mee met een volwassen begeleider.
• Bieren kunnen worden afgehaald bij de grote ronde biertent in het midden, je geeft je bestelling door aan 1 van de vrijwilligers en die verzamelt de bestelling van de verschillende bieren, bij de verschillende tappunten voor je.
• Er staan verschillende foodtrucks, voor elk wat wils. Hou de socials in de gaten daar vertellen we je de komende periode welke.
De Vorstin verzorgt de muziek vanaf het hoofdpodium en aan tafel komen straatartiesten langs en je kunt in de zweefmolenAlgemene gedragsregels Gooisch Bierfestival

Algemeen
• Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op en om het evenemententerrein
• Het betreden en het bijwonen van het evenement en evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker
• Tijdens de evenementen worden (foto) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de
organisatie om deze opnames openbaar te maken dan wel te gebruiken voor promotionele doeleinden.
• De organisatie kan aanpassingen doen in het programma.
• De afgifte van bier en andere consumpties sluit een kwartier voor de beëindiging van de shift. Het is dan niet meer mogelijk om
bestellingen te plaatsen of munten te kopen.
• Reeds gekochte consumptiemunten worden niet ingenomen of terug gewisseld tegen geld.
Corona
• Voordat u het evenemententerrein betreedt zijn wij verplicht te vragen of u gezond bent.
• Na betreding van het evenemententerrein dient u spoedig plaats te nemen op één van de aanwezige zitplaatsen. Rondlopen met
en/of het lopend/staand drinken van een consumptie is niet toegestaan.
• U dient altijd 1.5m afstand te bewaren wanneer u zich op het evenemententerrein begeeft.
• U dient altijd de aanwijzingen van de organisatie dan wel personen die voor de organisatie werken op te volgen.
Tijden
• Het evenemententerrein is toegankelijk van 13.30 uur tot 20.00 uur en verdeeld in twee, met verschillende entreebewijzen, aparte
tijdsblokken (shift).
• Het eerste tijdsblok vangt aan om 13.30 uur en eindigt om 16.30 uur
• Het tweede tijdsblok vangt aan om 17.00 uur en eindigt om 20.00 uur.
Toegangscontrole/beleid
• Toegang is altijd onder voorbehoud met een geldig entreebewijs.
• Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u automatisch akkoord met de ‘Algemene Gedragsregels Gooisch Bierfestival’.
• Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd.
• Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie
• Er wordt geen alcohol geschonken aan personen < 18 jaar.
• Op grond van uw gedrag op het evenement of op de openbare weg rond het evenement van kan het personeel en de organisatie u
ten alle tijden de toegang weigeren, dan wel u (laten) verwijderen van het evenemententerrein.
Gedrag op en rond het evenemententerrein
• Flyeren en posters plaatsen op het evenemententerrein is uitsluitend toegestaan in overleg met de organisatie.
• Drank en consumpties mogen niet mee naar binnen en/of naar buiten worden genomen.
• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholhoudende) drank te gebruiken.
• Het lege kunststof glas, dat u bij de entree heeft ontvangen, mag bij vertrek meegenomen worden van het terrein.
• Bij het verlaten van het terrein, wordt vriendelijk doch dringend verzocht rekening te houden met de omwonenden
• Op en om het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drugs en drank van
toepassing. U mag geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken of in het bezit hebben. Wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan
volgt verwijdering.
Agressie Hinderlijk en aanstootgevend gedrag
• Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
• De organisatie en de personen die voor de organisatie werkzaam zijn kunnen bij intoxicatie door het gebruik van alcohol
(dronkenschap) besluiten de desbetreffende persoon of personen geen alcohol meer te verstrekken. Reeds aangeschafte munten
worden niet gewisseld of ingenomen.
• Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling en in het geval van ernstige verstoring volgt
directe verwijdering van het evenemententerrein.
• Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.
Eigendommen van bezoekers
De organisatie dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of
materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden. Hieronder wordt ook o.a. diefstal/vermissing
verstaan.
Calamiteit/ontruiming
Bij een grote calamiteit waarbij ontruiming noodzakelijk is treedt direct het Veiligheidsplan in werking! Hierbij sluiten direct alle
servicepunten als munt- en kaartverkoop, bar, entree, etc.
Bezoekers zullen in een later stadium in de gelegenheid worden gesteld om eigendommen terug te verkrijgen.